Contact Us FAQ Fran├žais
Home / GETE WAABANDE'IWEWIN - (WAABANDA'IWEWIN 9): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

GETE WAABANDE'IWEWIN - (WAABANDA'IWEWIN 9): Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version

Maple Leaf This item is only available for Canadian orders.
This title is a part of the series Future History: Harnessing Knowledge (Season 1) - Ojibway Version


Catalogue Number:  RS0009OJ
Producer:  Redcloud Studios
Producing Agencies:  Redcloud Studios
Subject:  Arts, Canadian History, Canadian Social Studies, Documentary, Family Studies/Home Economics, First Nations Studies, Guidance, Health, History, Indigenous Issues, Indigenous Peoples, Social Studies, Sociology
Language:  Ojibway
Grade Level:  6 - 8, 9 - 12, Post Secondary, Adult
Country Of Origin:  Canada
Copyright Year:  2018
Running Time:  22:00


Request Preview Access

Kris dash Sarain ogagwe gikendaanawaa mewinzha gaa-wanikeyaad, zhigo ge gaa-ganawedamowaad gete abajijiganan. iwedi Six Nations onagishkawaawaan mazinaabii’ige inini Tom Hill endazhi anookiid Woodland Cultural Center zhigo ge dazhindang gete anishinaabe gegoowan. Mii ezhi maajaawaad iwedi Ottawa wii nagishkawaawaad Jamie Koebel owe bimosed omaa oodenang. Mii dash iwedi Bata Shoe Museum gwayak Toronto, Sarain dash Kris ogagwe gikendaanaawaa aaniin inake ezhi ozhichigadegin moccasinan. Mii owe Sage Petahtegoose gekinoo’amaagowaad mii iwedi endazhi gikinoo’amaaged Mukluk Storyboot gikenoo’amaagewigamig.Browse Our Collection By Subject

View All Subjects